freelancersumo28 Avatar

Các bài tham dự của freelancersumo28

Cho cuộc thi Creation of ready to print t-shirt design

 1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Creation of ready to print t-shirt design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Creation of ready to print t-shirt design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Creation of ready to print t-shirt design
  Graphic Design Bài thi #33 cho Creation of ready to print t-shirt design
  Graphic Design Bài thi #33 cho Creation of ready to print t-shirt design
  Bị từ chối
  0 Thích