1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi 2 Creative Carousel banners required in size 1920 x 1080 for online store
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi 2 Creative Carousel banners required in size 1920 x 1080 for online store
  Graphic Design Bài thi #12 cho 2 Creative Carousel banners required in size 1920 x 1080 for online store
  Bị từ chối
  0 Thích