1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi 2 Creative Carousel banners required in size 1920 x 1080 for online store
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi 2 Creative Carousel banners required in size 1920 x 1080 for online store
  Bị từ chối
  0 Thích