1. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Creative art of someone wearing battle armor hugging a porcupine. Artwork Illustration
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Creative art of someone wearing battle armor hugging a porcupine. Artwork Illustration
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Creative art of someone wearing battle armor hugging a porcupine. Artwork Illustration
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Creative art of someone wearing battle armor hugging a porcupine. Artwork Illustration
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Creative art of someone wearing battle armor hugging a porcupine. Artwork Illustration
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Creative art of someone wearing battle armor hugging a porcupine. Artwork Illustration
  Đã rút