Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Someone wearing Battle Armor Hugging porcupine

Please have a look to sketch, give me your feedback

Bài tham dự cuộc thi #72 cho Creative art of someone wearing battle armor hugging a porcupine. Artwork Illustration
Bài tham dự #72

Bảng thông báo công khai

  • danoah
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 2 tháng

    It's cute but fairly simple

    • cách đây 2 tháng