sharpe10focu Avatar

Các bài tham dự của sharpe10focu

Cho cuộc thi Crie uma logomarca/identidade visual

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Crie uma logomarca/identidade visual
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Crie uma logomarca/identidade visual
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Crie uma logomarca/identidade visual
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Crie uma logomarca/identidade visual
  Bị từ chối
  0 Thích