1. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Custom one page Professional Brochure for Real Estate Company
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Custom one page Professional Brochure for Real Estate Company
  Đã rút