Freelancer: amrinsaini89
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pocket Blade

Hi, I m sending you the 2d elevation of a pocket blade with measuring tape. 3d view of this pocket blade is also attached.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    19
                   cho                     2D AutoCAD, Solidworks and 3D Sketch
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

 • MedoHamdani
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  The animation please so you can be shortlisted.

  • cách đây 3 tháng