JoyalCj Avatar

Các bài tham dự của JoyalCj

Cho cuộc thi 3D Coach Avatar Character

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi 3D Coach Avatar Character
  Graphic Design Bài thi #19 cho 3D Coach Avatar Character
  Graphic Design Bài thi #19 cho 3D Coach Avatar Character
  Graphic Design Bài thi #19 cho 3D Coach Avatar Character
  Graphic Design Bài thi #19 cho 3D Coach Avatar Character
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi 3D Coach Avatar Character
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi 3D Coach Avatar Character
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi 3D Coach Avatar Character
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi 3D Coach Avatar Character
  Đã rút