preetighosh2324 Avatar

Các bài tham dự của preetighosh2324

Cho cuộc thi 3D DESIGN VERANDA AND TECHNICAL DRAWING

 1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Building Architecture cho cuộc thi 3D DESIGN VERANDA AND TECHNICAL DRAWING
  Building Architecture Bài thi #5 cho 3D DESIGN VERANDA AND TECHNICAL DRAWING
  Building Architecture Bài thi #5 cho 3D DESIGN VERANDA AND TECHNICAL DRAWING
  Building Architecture Bài thi #5 cho 3D DESIGN VERANDA AND TECHNICAL DRAWING
  Building Architecture Bài thi #5 cho 3D DESIGN VERANDA AND TECHNICAL DRAWING
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Building Architecture cho cuộc thi 3D DESIGN VERANDA AND TECHNICAL DRAWING
  Đã rút