1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi 2D model of Evil Wizard with 4 animations for cartoon-style game
  Graphic Design Bài thi #8 cho 2D model of Evil Wizard with 4 animations for cartoon-style game
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi 2D model of Evil Wizard with 4 animations for cartoon-style game
  0 Thích