1. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi 3 DAYS CONTEST: Interior and Exterior Building View of any kind Hand Sketches or Sketchup "look alike hand sketches "
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi 3 DAYS CONTEST: Interior and Exterior Building View of any kind Hand Sketches or Sketchup "look alike hand sketches "
  Đã rút