farizibnus Avatar

Các bài tham dự của farizibnus

Cho cuộc thi Decal design / signage stickers - FORD TRANSIT VAN

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Decal design / signage stickers - FORD TRANSIT VAN
  Graphic Design Bài thi #14 cho Decal design / signage stickers - FORD TRANSIT VAN
  Graphic Design Bài thi #14 cho Decal design / signage stickers - FORD TRANSIT VAN
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Decal design / signage stickers - FORD TRANSIT VAN
  Bị từ chối
  0 Thích