lipi1122 Avatar

Các bài tham dự của lipi1122

Cho cuộc thi Design A Flyer for Campus Lecture

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Flyer for Campus Lecture
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Flyer for Campus Lecture
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Flyer for Campus Lecture
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Flyer for Campus Lecture
  Đã rút