Freelancer: berragzakariae
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design A Kitsune Character

Hi hope you like drawing , if you need any changes i'm here befor coloring :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    32
                   cho                     Design A Kitsune Character
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

 • sarahjabado
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Looks fantastic! Want wait to see how it looks coloured and shaded :)

  • cách đây 3 tháng