Bảng thông báo công khai

 • wefreebird
  wefreebird
  • cách đây 3 tháng

  https://www.freelancer.com/contest/Design-A-Letterhead-1824608-byentry-42847592

  • cách đây 3 tháng
 • wefreebird
  wefreebird
  • cách đây 3 tháng

  What's your problem why you copy my design?

  • cách đây 3 tháng