1. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  0 Thích