1. Á quân
    số bài thi 7
    Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
    Bị từ chối
    1 Thích