1. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  Đã rút