1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  Bị từ chối
  1 Thích