1. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design A Logo for New Photographer - Silver Tree Photography
  Bị từ chối
  1 Thích