Bảng thông báo công khai

 • globeresume
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  Good job Sasha.. a job very well done. Thanks

  • cách đây 4 năm
 • globeresume
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  Hi, fantastic work & design, how can you make the design even more Awesome and WOW.. any ideas?

  Shirley Chen
  Client Relationship Manager
  Globe Resume

  • cách đây 4 năm