atomixvw Avatar

Các bài tham dự của atomixvw

Cho cuộc thi Design Book Cover

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #14 cho Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #14 cho Design Book Cover
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #71 cho Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #71 cho Design Book Cover
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #70 cho Design Book Cover
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #26 cho Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #26 cho Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #26 cho Design Book Cover
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design Book Cover
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design Book Cover
  Bị từ chối
  1 Thích