minhajhq3 Avatar

Các bài tham dự của minhajhq3

Cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting
  0 Thích