pointlesspixels Avatar

Các bài tham dự của pointlesspixels

Cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design Business Cards for ESM Consulting
  1 Thích