1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 25
    Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design Iphone App Icon for a Music Festival Playlist app
    0 Thích