1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Design Iphone App Icon for a Music Festival Playlist app
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design Iphone App Icon for a Music Festival Playlist app
  Đã rút