Freelancer: Zami014
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

WEB-IMAGES

DEAR SIR, HOPE YOU WILL LIKE IT. IF THERE NEED ANY CHANGES PLEASE GIVE ME YOUR VALUABLE FEEDBACK. THANK YOU


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     Design Various Images for Website Buttons
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • Wwoon
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Incorrect Sizes. Please refer back to the image links

  • cách đây 3 tháng