Bảng thông báo công khai

 • alexlexa
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  dont put the text in diagonal over pictures...to formal font on the diagonals "KULINARIKA...." looks like a supermarket advert

  • cách đây 3 năm
 • alexlexa
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  remove the sentance "Sobo po vaši izbiri..."

  • cách đây 3 năm