hernan2905 Avatar

Các bài tham dự của hernan2905

Cho cuộc thi Design a Banner for Child Care Centre

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 20
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Banner for Child Care Centre
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Graphic Design Bài thi #14 cho Design a Banner for Child Care Centre
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Graphic Design Bài thi #11 cho Design a Banner for Child Care Centre
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Graphic Design Bài thi #2 cho Design a Banner for Child Care Centre
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Graphic Design Bài thi #19 cho Design a Banner for Child Care Centre
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Graphic Design Bài thi #1 cho Design a Banner for Child Care Centre
  Đã rút