1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for 2015 Conference for Global Logistics Network
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for 2015 Conference for Global Logistics Network
  1 Thích