Bảng thông báo công khai

 • distributorch
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  should be bigger

  • cách đây 4 tháng
 • distributorch
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  should be a man

  • cách đây 4 tháng
 • distributorch
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  I like the design. However, the company is looking for a male not female.

  • cách đây 4 tháng