mayerdesigns Avatar

Các bài tham dự của mayerdesigns

Cho cuộc thi Design a Banner for ad campaign

 1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for ad campaign
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for ad campaign
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for ad campaign
  Đã rút