leandeganos Avatar

Các bài tham dự của leandeganos

Cho cuộc thi Design a Banner for the skyline

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for the skyline
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for the skyline
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design a Banner for the skyline
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for the skyline
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for the skyline
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for the skyline
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner for the skyline
  Bị từ chối
  0 Thích