Jun01 Avatar

Các bài tham dự của Jun01

Cho cuộc thi Design a Banner/Inforgraphic

 1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner/Inforgraphic
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Banner/Inforgraphic
  Đã rút