ani8511 Avatar

Các bài tham dự của ani8511

Cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED

 1. Á quân
  số bài thi 185
  Bài tham dự #185 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Graphic Design Bài thi #185 cho Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Bị từ chối
  1 Thích