joeblackis17 Avatar

Các bài tham dự của joeblackis17

Cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED

 1. Á quân
  số bài thi 210
  Bài tham dự #210 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 209
  Bài tham dự #209 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Đã rút