shel2014 Avatar

Các bài tham dự của shel2014

Cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED

 1. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 131
  Bài tham dự #131 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Beautiful Logo For the Word: BLESSED
  Bị từ chối
  0 Thích