Ninoshikhi Avatar

Các bài tham dự của Ninoshikhi

Cho cuộc thi Design a Brochure for DevOps

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Brochure for DevOps
  Graphic Design Bài thi #2 cho Design a Brochure for DevOps
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Brochure for DevOps
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Brochure for DevOps
  0 Thích