Freelancer: piligasparini
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

it would be great if you could give us more info so that we can make an accurate design


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     Design a Brochure for Mining in Chile
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • husamkutbi
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  can i insert pictures in it ? and write whatever info i want ?

  • cách đây 7 năm
  1. husamkutbi
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 7 năm

   can i do it my self ? also can i insert pictures if I want ? can i change sizes of the font ?

   • cách đây 7 năm
  2. husamkutbi
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 7 năm

   in what format will you submit it ?

   • cách đây 7 năm