1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 5
    Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Brochure for Restaurants (iPhone App & Website Ordering)
    1 Thích