Cuộc Thi Khóa

Cuộc thi hiện đang bị khóa vì bên tổ chức chưa chọn người thắng cuộc trong vòng 14 ngày kể từ khi cuộc thi kết thúc.

victor0783 Avatar

Các bài tham dự của victor0783

Cho cuộc thi Design a Brochure for an Engineering Company