sayedbedawi Avatar

Các bài tham dự của sayedbedawi

Cho cuộc thi Design a 3D concept for Clinic reception

 1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về 3D Design cho cuộc thi Design a 3D concept for Clinic reception
  3D Design Bài thi #29 cho Design a 3D concept for Clinic reception
  3D Design Bài thi #29 cho Design a 3D concept for Clinic reception
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về 3D Design cho cuộc thi Design a 3D concept for Clinic reception
  3D Design Bài thi #15 cho Design a 3D concept for Clinic reception
  3D Design Bài thi #15 cho Design a 3D concept for Clinic reception
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về 3D Design cho cuộc thi Design a 3D concept for Clinic reception
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về 3D Design cho cuộc thi Design a 3D concept for Clinic reception
  3D Design Bài thi #8 cho Design a 3D concept for Clinic reception
  3D Design Bài thi #8 cho Design a 3D concept for Clinic reception
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về 3D Design cho cuộc thi Design a 3D concept for Clinic reception
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về 3D Design cho cuộc thi Design a 3D concept for Clinic reception
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về 3D Design cho cuộc thi Design a 3D concept for Clinic reception
  Đã rút