KaimShaw Avatar

Các bài tham dự của KaimShaw

Cho cuộc thi Design a Family Logo with symbol "H"

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Family Logo with symbol "H"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Family Logo with symbol "H"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Family Logo with symbol "H"
  Bị từ chối
  0 Thích