Bảng thông báo công khai

 • TDuongVn
  TDuongVn
  • cách đây 6 năm

  oh, I was late :(

  • cách đây 6 năm
 • TDuongVn
  TDuongVn
  • cách đây 6 năm

  yes, i can

  • cách đây 6 năm
 • cmunoz04
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  could you add on the bottom "Reserve your spot today by calling 785-221-6413" and "Visit our website at www.bubblefutbolkc.com"

  • cách đây 6 năm