oxhey Avatar

Các bài tham dự của oxhey

Cho cuộc thi Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
  Graphic Design Bài thi #1 cho Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
  Đã rút