Freelancer: Zeshu2011
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Classy Logo and Flyer

All vector shapes used. Vector logo. Best package you can get in this price.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     Design a Flyer for Health Gym / Sports Gym
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

 • Zeshu2011
  Zeshu2011
  • cách đây 7 năm

  Download and check quality with high resolution.
  thanks.

  • cách đây 7 năm