georgemx Avatar

Các bài tham dự của georgemx

Cho cuộc thi Design a Flyer for a New Years Eve Sleep Over Party

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for a New Years Eve Sleep Over Party
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for a New Years Eve Sleep Over Party
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for a New Years Eve Sleep Over Party
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for a New Years Eve Sleep Over Party
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Flyer for a New Years Eve Sleep Over Party
  0 Thích