Bảng thông báo công khai

 • georgemx
  georgemx
  • cách đây 6 năm

  thanks for the feedback, i am on it

  • cách đây 6 năm
 • CatZCMS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  but I love it ;)

  • cách đây 6 năm
 • CatZCMS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  the year needs to say 2014, and please reverse the order to read "December 31ST 2014"

  • cách đây 6 năm