Bảng thông báo công khai

 • omoyeniade
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Club logo Added as attachment.. ples use it for your flyers.

  • cách đây 3 năm
 • omoyeniade
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  I love the writing

  • cách đây 3 năm
 • omoyeniade
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Use a bow tie insisted or a slim tie

  • cách đây 3 năm